Huluppu Ağacı Nedir

insanlık tarihinde yazılı ilk efsanenin konusu olan sümer ağacı.

huluppu fırat nehri kıyısında bir ağaçtır. birgün kuvvetli bir fırtına onu kökleriyle birlikte topraktan söker. ölmek üzereyken inanna onu kurtarır ve uruk’taki kutsal ormanına (cennet) diker. yeterince büyümesini bekleyecek ve sonra ondan bir taht ve kutsal evlilikte kullanacağı yatağı yapacaktır. ancak on yıl boyunca ağacı yetiştirip büyütmek için uğraşan inanna, ağacı kesmeye geldiğinde üç yaratık (parazit), tarafından istila edilmiş olduğunu görür.

ağacın köklerinde bir yılan (serpent), gövdesindeki kovukta lilitu adında bir ifrit ve taç kısmında ise aslan başlı, kartal gövdeli bir kuş olan anzu (imdugud) yaşamaya başlamıştır.

bu davetsiz misafirleri uzaklaştıramayan inanna ağlayarak ağabeyi olan güneş tanrısı utu’dan yardım ister. ancak utu onu reddeder. bu defa uruk kentinin cesur savaşçı kralı gılgamıştan yardım ister. gılgamış ise ona yardım eder ve baltasıyla yılanı öldürür. bunu gören diğer yaratıklarsa korkarak kaçarlar.

daha sonra gılgamış ağacı keser ve inanna’ya verir. inanna ağacın gövdesinden taht ve yatağı yaptıktan sonra iki şey daha yapar. ağacın köklerinden pukku ve dallarınıdan mikku’yu yaparak onları gılgamışa hediye eder. pukku ve mikku’nun ne oldukları ise bugüne dek açıklanamamıştır.

işbu efsane yaradılışa dair sümer efsanelerinden bir efsanedir. huluppu ağacı anlaşılacağı üzere dünyayı simgeler ve sonraları diger bir çok medeniyette karşımıza çıkan hayat ağacı onun bir replikasıdır.

You may also like...