Havacılık Kulübü


  1. Havacılık sporlarının tanıtımını ve eğitimini yapmak,
  2. Havacılık sporlarını sevdirmek ve yaymak,
  3. Bu konuda gerekli malzeme ve olanakları sağlamak,
  4. Diğer havacılık kulüpleri ve benzeri kuruluşlar ile işbirliği yapmaktır.
Kulüp Danışman Öğretmenleri:

  • HÜSEYİN GÜNAD (UÇAK)
  • İBRAHİM ŞAHİN (UÇAK)
  • ABİDİN KARAKÖSE (UÇAK)
  • SALİM BEHLÜL KÖSE (UÇAK)
  • HİKMET DURAN (UÇAK)