Uçak Bakım Alanı

Havacılık sektörü, küresel düzeyde hem sivil hem de askeri alanda sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu nedenle havacılık stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir.Hızla küreselleşmekte olan havacılık sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar ve planlar üretip uygulamaktadırlar.

1933 yılında kurulan Devlet Hava Yolları 1956 yılında Türk Hava Yolları olmuş ve 1990’lı yıllara kadar tek firma iken günümüzde özel firmalarda kurularak ülkemizde
havacılık sektörünün gelişmesi sağlanmıştır. Bu şirketler hem yurt içinde hem de yurtdışında hizmet vermektedirler. Şirket sayılarının artması ile uçak sayıları da artmıştır. Bu
uçakların bakımları havacılık sektöründe önemli yer tutmaktadır.Dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen ABD’de; Federal Aviation Authorities(FAA), Avrupa’da Joint Aviation Authorities (JAA) olmak üzere iki otorite vardır. Ülkemiz 4 Nisan 2001 tarihinde Avrupa Sivil Havacılık Otoritesine( Joint Aviation Authorities -JAA) tam üye olmuştur.

Bu tam üyelikle;
Ø Havacılık ile ilgili kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi,
Ø Üye ülkeler arasına uçak, uçak parçası ve bakım personeli alışverişinin kolaylaştırılması,
Ø Sivil havacılık faaliyetlerinde en yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesi sağlanmıştır.
Havacılık sektöründe “Uçuş Emniyeti” en önemli ilkedir. Bu ilke doğrultusunda uçuş ekipleri ve teknik personel, Uluslararası Havacılık Otoriteleri’nin belirlediği kurallara
göre organize edilerek bu kurallara göre donatılmış eğitimli elemanlardır
Alanla ilgili Uluslararası JAR Havacılık yasaları geçerlidir.

Anadolu Teknik Lise-ATL