Dallar

 • UÇAK GÖVDE-MOTOR TEKNİSYENİ

Uçak gövde-motor teknisyeni; uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, “bakım çıkış sertifkası” düzenleyebilen meslek elemanıdır. Ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren, “hat bakım sırasında değiştirilebilir birim” kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini (sivil havacılık yönetmeliklerine uygun olarak) yapan meslek elemanıdır.

 • Uçakların motor kısmını kontrol etmek,
 • Uçakların gövde onarım ve bakımını yapmak,
 • Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak,
 • Arızalı parçaları tekrar kullanıma sunmak,
 • Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak,
 • Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve takmak,
 • Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek,
 • Bakım ve onarım kataloglarını okumak,
 • Bakım onarım testlerini yapmaktır.
 • UÇAK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

Uçak elektronik teknisyeni; uçakların ve diğer hava araçlarının aviyonik ve elektrik sistemlerinin her türlü bakım onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılmasının ardından “bakım çıkış sertifikası” düzenleyebilen; uçak yapısı ve güç sistemlerinin hat bakımı sırasında sökme takma işlemlerini (sivil havacılık yönetmeliklerine uygun olarak) yapabilen meslek elemanıdır.

 • Uçakların aviyoniks sistemlerini kontrol etmek,
 • Uçakların elektrik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak,
 • Uçakların aviyonik sistemlerinin onarım ve bakımını yapmak,
 • Arızalı parçaları onararak tekrar kullanıma sunmak,
 • Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak,
 • Hat bakımı esnasında basit işlem gerektiren gövde ve motor birimlerini sökmek ve takmak,
 • Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek,
 • Bakım ve onarım kataloglarını okumak,
 • Bakım onarım testlerini yapmaktır.