699 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

BKAPISI